management advies door Lekker Praktisch
Met praktische bijstand ondernemingen inspireren om effectief hun doelstellingen te realiseren!
CONTACT

MANAGEMENT & ADVIES

Wij zijn een management advies bureau en onderscheiden ons door onze praktische instelling en duidelijke aanpak. Het bedrijf is in 2014 opgericht door Ruud Jager. Wij hebben jarenlange ervaring en bijbehorende expertise op het vlak van projectmanagement, consultancy, strategisch advies en (interim) management in en buiten Nederland.

Onze diensten zijn brancheonafhankelijk, maar hebben hun waarde bewezen in het onderwijs, reclame-marketing, logistiek, facilitair, handelsondernemingen en bedding inductie en overige zakelijke dienstverlening. 

INTERIM MANAGEMENT

U heeft tijdelijk behoefte aan extra kennis en ervaring op hoger managementniveau om een verandering in uw organisatie te realiseren? Wij zijn de gesprekspartner binnen de top van uw onderneming. Met onze specifieke vakkennis en jarenlange ervaring kunnen wij daadkrachtig optreden en uw doelstellingen realiseren.

Bij interim management maken wij met u heldere afspraken over:

  • Inhoud en de omvang van de opdracht
  • Inhoud en de omvang van de opdracht
  • Beoogde resultaten van de opdracht
  • Organisatie(deel) waaraan de interim-manager leiding geeft
  • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de interim manager
  • Rapportagestructuur en -periodiciteit
  • Tijdsduur van de opdracht
  • Kostenraming en de wijze van handelen bij afwijkingen van tijdsduur
  • Afronding van de opdracht
Project Management door Lekker Praktisch

PROJECT MANAGEMENT

Een klant vraagt om een ander product, de overheid komt met nieuwe Regels, een concurrent zet iets nieuws in de markt, een medewerker ruikt zijn kans. Wat nu te doen? U weet het niet, of u twijfelt. Een dergelijk opgave vraagt tijdelijk om een passende aanpak, passende menskracht en middelen. Het gaat erom inspanningen scherp te richten op resultaten en doelen.

Risico beheersing is een must. Planmatig werken is het devies. Eerst denken dan doen. Afspraken maken en nakomen! Als er iets gebeurt, snel de koppen bijeen en bijsturen. Af en toe een time-out. Lekker Praktisch Management & Advies is hiermee zeer vertrouwd. Met als leidraad de gestructureerde projectmanagement leidt onze werkwijze tot het succesvol realiseren van uw projecten. Programmamanagement brengt vele doelen en projecten samen, waarvan enkele op gespannen voet met elkaar staan. Wij ondersteunen u doelgericht in de planning, het beheer en de coördinatie van uw projectportfolio.

Lekker Praktisch, ook voor strategisch advies

STRATEGISCH ADVIES

De uitdagingen waar u in het bedrijfsleven voor staat vragen soms om advies op maat, een onafhankelijk en deskundig oog dat u bijstaat in het verwezenlijken van uw visie. Wanneer u een veranderingsproces wilt realiseren, maar u zoekt een handgreep, of wanneer u een klankbord zoekt om uw ideeën vorm te geven of te toetsen, helpen wij u deze opgaven tot een goed resultaat te brengen.

Lekker PRaktisch, ook voor uw fascility management

FACILITAIRE DIENSTEN

Facilitaire diensten moeten er voor zorgen dat het primaire bedrijfsproces vloeiend verloopt. Vaak is dit echter niet het geval. De facilitaire diensten zijn dan niet optimaal op het primaire bedrijfsproces afgestemd. De facilitaire diensten kunnen op zich goed functioneren, maar kunnen als geheel beter op elkaar en op het primaire bedrijfsproces worden afgestemd. Goede afstemming van de aanwezige facilitaire diensten op het primaire bedrijfsproces zorgt voor meer efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Er kan dan kostbare tijd en geld bespaard worden, dat beter besteed kan worden aan de primaire bedrijfsprocessen. Goed functionerende facilitaire diensten zijn een must voor iedere organisatie.

Contact Lekker Praktisch
Benieuwd naar wat wij voor uw
bedrijf kunnen betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact
met ons op.
Contact